Algemene Voorw.

1-De organisaties kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan voertuigen(en) en-of personen gedurende dit evenement.


2-Ondertekende verklaart dan ook deugdelijk verzekerd te zijn en dat zijn of haar voertuig aan alle wettelijke eisen voldoet.


3-Aanwijzingen van de organisaties en/of overheidsinstanties als Politie, Brandweer of hulpverleners dienen stipt opgevolgd te worden.


4-Het voeren van wapens zonder geldige vergunning en opgave aan de organisaties is verboden.


5-Bij het betreden van het evenemententerrein dient u zich te melden bij de organisatie.


6-Dit inschrijfformulier is correct ingevuld en hiermee verklaard u deel te nemen aan dit evenement.


7-Indien u, vanwege omstandigheden, toch niet kan deelnemen aan dit evenement dient u zich af te melden bij organisatie.